برای شرکت در قرعه کشی به این صفحه برین

و بر اساس کدی که توی متن اصلی بهتون گفته شده، فرم رو پر کنین. اینها رو برای فان و شر شدن چیزی که به من می رسه اینجا می ذارم در نتیجه اگر واقعا به درد شما می خوره یا براتون جالبه فرم رو پر کنین (: مرسی